Anahtar Kelimeler: Yemene gidipte dönmeyenler
1

TÜRK MİLLETİ BİR TEK ALLAHA BİAD EDER

2

Salname nedir:

3

Erzurum Vilayet salnamelerinden

4

MEMLEKETİ TERK ETMEK HAYATI TERK ETMEKTİR.

5

ERZURUM DENİLİNCE NE AKLINIZA GELİR?

6

Kalbi ve karnından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

7

Erbaş, Engellilerle video konferans sistemiyle görüştü

8

ABD, Sina Yarımadası'ndaki askerlerini çekmeyi değerlendiriyorYemene gidipte dönmeyenler

Sonucun ne olduğunu anlatmadan uzunca parantez açmak istiyorum. Yemen türküsünde

“Kışlanın önünde redif sesi var

Açın çantasını acep nesi var?

Bir çift kundurayla bir de fesi var”

dizeleriyle yer alan redif tes¸kilatı, II. Mahmud döneminde 1834 yılında kurulmus¸tu. Buna göre 5 yıllık normal askerlik süresini tamamlayanlar 7 yıl da rediflik hizmetinde bulunacaklardı. (II. Abdülhamit döneminde rediflik süresi 8 yıla çıkarılmıştı.) Yemen’deki 7. Ordu dıs¸ında Osmanlı Devleti’nin digˆer altı ordusunda redif tes¸kilatı mevcuttu. Ancak Yemen’e esas olarak Merkezi Erzincan olan 4. Ordu (ki Osmanlı Devleti’nin en genis¸ mıntıkaya sahip ordusu olup Trabzon, Sivas, Erzurum, Ma’mûretü’l-aziz, Bitlis, Van ve Diyarbakır vilayetlerini kapsamaktaydı) ile merkezi Şam olan 5. Ordu’nun redifleri gönderiliyordu.

Çanakkale de neden doğudan az adam var diyenler için kaleme alıyorum o vakitler adam bile kalmamışdı savaşlar neticesinde bunun bir örneğide yemen olup kayıplar korkunç derecededir. Benim sözlerime “inanmayalım” derseniz, devrin Yemen Valisi Tevfik Bey’in şu soğukkanlı ifadelerine kulak verelim: “Artık yiyecek bir şey kalmadı. Askerler halkın bahçelerindeki ham meyve ağaçlarına saldırıyorlardı. Açlık ve yokluktan ölümler başlamıştı. Asker, subay ve ailelerinden günde 60 kişi ölüyordu. Bir ay evvel 6000 kişi olan asker sayısı, ölüm, firar gibi nedenlerle 2000’e düştü…”

Sana, 20 Nisan 1905’te İmam Yahya kuvvetlerinin eline geçti. Ve Osmanlı Devleti pes etti. Yapılan anlas¸ma geregˆi, s¸ehirdeki bütün memurlar ve sadece 800’ü silahlı olmak üzere 11 bin asker kafileler halinde Sana’dan çıkarak Menaha’ya çekildiler. Devlete ait birçok es¸yanın dıs¸ında, muhtelif çapta 56 top, 11 bin mermi, yeni silahlardan 16 bin tüfek ve 160 sandık fis¸ek I·mam Yahya’ya bırakıldı.

Erik Jan Zürcher “1904-1905 ayaklanmasında Yemen'de bulunan 55 bin Osmanlı askerinden 30 bini öldürülmüştür”

Allah makamlarını cennet-i Ali eylesin